GP AVTO CENTER RABLJENIH VOZIL

Preverjena kakovost

storitve
Services

ZAUPAJTE NAM VAŠE ŽELJE

STORITVE

NAŠIM STRANKAM PRI NAKUPU IN PRODAJI VOZIL PONUJAMO LE NAJBOLJŠE

SVETOVANJE

Svetujemo in pomagamo vam izbrati vozilo glede na vaše potrebe in zmožnosti.

GARANCIJA

Jamčimo za ustreznost vozil s servisno dokumentacijo in realnimi kilometri.

STARO ZA NOVO

Vaše staro vozilo vzamemo kot polog, možna je tudi menjava.

FINANCIRANJE

Omogočamo nakup vozila preko leasinga ali kredita.

ZAVAROVANJE

Uredimo 50% popust pri obveznem in kasko zavarovanju pri nakupu vozila.

UVOZ VOZIL

Poiščemo, preverimo in uredimo celoten postopek uvoza vozila po vaših željah.

JAMSTVO

Ob nakupu nudimo 12 mesečno jamstvo.

PREPRIČAJTE SE O NAŠI PESTRI PONUDBI VOZIL

Services
zaloga

POMAGAMO URESNIČITI VAŠE SANJE

financiranje
Services

LEASING FINANCIRANJE FIZIČNIH OSEB

SEZNAM POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA FIZIČNE OSEBE

ZAPOSLENI

> Zadnje tri plačilne liste,
> kopija osebnega dokumenta,
> kopija veljavnega vozniškega dovoljenja,
> kopija kartice transakcijskega računa,
> kopija davčne številke.

KMETOVALCI

> Odločba o statusu kmeta,
> kopija osebne izkaznice in davčne številka,
> zemljiškoknjižni izpisek ali posestni list,
> kopija zadnjega katastrskega dohodka,
> kopija kartice transakcijskega računa,
> bančni izpis s prilivi in odlivi na računu za preteklih 12 mesecev.

UPOKOJENCI

> Dokazila ZPIZ o prejeti pokojnini za zadnje tri mesece,
> kopija osebnega dokumenta,
> kopija veljavnega vozniškega dovoljenja,
> kopija kartice transakcijskega računa,
> kopija davčne številke.

LEASING FINANCIRANJE PRAVNIH OSEB

SEZNAM POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA PRAVNE OSEBE IN POROKE

PRAVNE OSEBE

> Kopija osebne izkaznice in davčne številka zastopnika družbe,
> kopija davčne številke pravne osebe,
> bilanca stanja in izkaz poslovnega izida,
> sklep o vpisu v register.

SAMOSTOJNI PODJETNIKI

> Kopija osebnega dokumenta,
> kopija priglasitvenega lista oziroma obrtnega dovoljenja,
> bilanca stanja in izkaz poslovnega izida,
> kopija davčne številke.

POROK

> Če je porok zaposlena oseba, vsa dokumentacija za zaposlene osebe,
> če je porok upokojenec, vsa dokumentacija za upokojence,
> če je porok pravna oseba, vsa dokumentacija za pravne osebe,
> če je porok samostojni podjetnik, vsa dokumentacija za samostojne podjetnike.

FINANCIRANJE V OBLIKI KREDITA

SEZNAM POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA KREDIT

KREDIT

> Osebni dokument,
> davčna številka,
>obvestilo banke o prometu na kreditojemalčevem transakcijskem računu, ki ga kreditojemalec prejme od banke po pošti na dom ali
izpisek prometa na TRR iz e-bancništva ali drug dokument, ki ga izda in potrdi matična banka kreditojemalca in iz katerega so razvidni prilivi in odtegljaji kreditojemalca,
> kopija plačilne liste za zadnji mesec pred odobritvijo kredita ali odločba oziroma drug dokument, izdan s strani izplačevalca pokojnine ali rente.

VABIMO VAS, DA NAS OBIŠČETE

Services
kontakt

  GP AVTO Gregor Pajek s.p.

  Velike Dole 20

  8213 Veliki Gaber

  Slovenija

  031 745 406 – Gregor

Share This